Nettvett for barn

Nettvett for barn

Det sier Torgeir Waterhouse, direktør for internett og nye medier i IKT Norge. Han er sentral aktør i diverse IT-debatter som omhandler nettvett for barn.

Det å lære om fornuftig bruk av internett og generelt nettvett for barn er noe elevene lærer om på skolen. Men selv de minste barna finner raskt frem på mobiltelefon og skjerm der de blir utsatt for en helt ny verden.

– Snakk om hvordan man forholder seg og oppfører seg på samme måte som du lærer barnet til å omgås mennesker og samfunnet forøvrig, poengterer Torgeir Waterhouse.
– Du har som forelder spesielt to viktige oppgaver når det gjelder nettvett for barn.


1. Barnet skal vite at det kan komme til deg og snakke med deg om det han eller hun opplever på nettet.
2. Barnet må være trygt på at det kan snakke med de voksne uten å bli straffet. Frykter de for å miste muligheten til å bruke nettet, er det en stor sjanse for at de velger å ikke si ifra.Gode nettvaner

Elise Landa, den digitale rådgiveren bak nettkurset Trygge digitale foreldre, er enig. Hun har i mange år jobbet med barn og nettvett i skole, på Folkeuniversitetet og hos Nav.
– Hvis vi gir et barn tilgang til Ipad tidlig, må også opplæringen følge med, sier hun.
– Barn forstår gjerne mer enn vi tror, og tydelig og åpen kommunikasjon mens de ennå er små, skaper tillit og legger til rette for en god dialog også senere i livet. Når tenårene kommer, er den gode dialogen det beste verktøyet vi har. Barn trenger trygge digitale voksne rundt seg som vil se, høre og forstå. Det handler om å skape gode nettvaner tidlig, understreker hun.

Les hele artikkelen på Plusstid.no

 

Bestill foredrag til din skole her:

Mail: [email protected]

Tlf. 95100821

Eller på vår Facebooksiden

Close

50% Complete

Two Step

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.