Kommunikasjon i krisetid

Kommunikasjon i krisetid

 

En vanskelig tid er over oss og nå må vi virkelig holde hodet kaldt og hjerte varmt.

Som bedrift og merkevare bør vi alle nå ta en skikkelig god sjekk av all kommunikasjon, både eksternt og internt.

Er annonsene våre innafor? Har ansatte og kunder fått den informasjonen de trenger? Hvilke planer bør endres?

«Løp og kjøp» kampanjer må vurderes nøye og antageligvis bør de skrus helt av i alle kanaler.

Men det betyr ikke at vi skal stoppe kommunikasjonen vår, overhodet ikke. Det er kjempeviktig at vi alle nå bidrar til håp og at vi har et ønske om å komme ut på andre siden som et enda bedre alternativ.

Kan du digitalisere noe i bedriften? Kan noe automatiseres? Kan du bli bedre på kommunikasjon og innhold i sosiale medier?

Vi må i større grad levere merverdi og skape interaksjon med kunder og følgere, basert på kjerneverdier og holdninger.

Vi vet at forbrukeren har liten tillit til bedrifter og reklamekampanjer, så still deg spørsmålet; Hva kan din bedrift bidra med og hvilke oppgaver kan du løse for kundene dine?

Uansett krisetid eller ikke må vi bli flinkere til å tenke langsiktig, ta mer eierskap til vårt digitale omdømme, bygge tillit hos følgerne og dele mer av vår kunnskap.

Det skaper ambassadører for bedriften og merkevaren, som igjen blir til langsiktige relasjoner.

Lykke til og ta vare på hverandre 💛

Elise

Close

50% Complete

Two Step

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.