Med skolestart kommer ropet om forbud...

Med skolestart kommer ropet om forbud...

... skreiv Torgeir Waterhouse i IKT Norge for et par år tilbake.

Jeg husker spesielt godt den artikkelen fordi den var mye av grunnen til at jeg startet Trygge digitale foreldre. Den ga meg troen på at her kan vi bidra, vi som jobber med teknologi hver eneste dag.

Ropet om mobilforbud er den lettvinte løsningen, og svært få i skole av lærere, foreldre og elever vil få en lettere hverdag digitalt hvis det blir innført et nasjonalt forbud. Muligens er det kortsiktige gevinster, men på sikt vil vi tape. 

Som sjefredaktør Espen Egil Hansen skreiv på lederplass i Aftenposten lørdag; «Et nasjonalt mobilforbud er fristende fordi det er en enkel løsning på et voksende problem. Men det er større ulemper enn fordeler ved et forbud».

Jeg kunne ikke vært mer enig.

Vi trenger ikke et hylekor som roper på forbud, men en skole med trygge digitale lærere som legger til rette for bruk av digitale og teknologiske verktøy og som vet å benytte seg av dem. Og de må ha en tydelig plan for NÅR mobilen skal brukes i løpet av en skoledag og ikke minst HVA den skal brukes til. 

Hvorfor drar vi ikke heller nytte av at så mange barn har tilgang til et høy-teknologisk verktøy i lomma si? Med trange budsjetter og høyere krav til bedre og bedre utstyr kan vi jo prøve å snu litt på det... kan det tenkes at mobilen kan brukes i undervisningen?

Se for deg dette; en gjeng med femteklassinger skal på tur i naturfagstimen sin for å lete etter rompetroll og planter i nærmiljøet. Det hele skal dokumenteres og brukes i undervisningen i etterkant av turen. Ved bruk av mobilen sin kan barna ta bilder og videoer som enten lastes rett opp i skyen (for dem som er så heldige å gå på en skole som satser digitalt) eller lagres i mobilen til senere. Barna kan også gjøre seg notater underveis, som de etterpå kan google for å finne frem til gode artikler om akkurat disse plantene og dyrene. 

Ja, det vil kreve mer bevisste handlinger fra skolen og mange må lære seg nye måter å jobbe på. Og det er ikke alltid lett. For hvis et menneske kan velge mellom å endre noe eller bruke alle kreftene sine på å fortelle hvorfor man ikke skal endre noe, vil de fleste velge å bruke alle kreftene sine på å fortelle hvorfor man ikke skal endre noe. 

Vi liker ikke endringer, så vi tyr til den lettvinte løsningen gang på gang. Noe som er svært ødeleggende for diskusjonen og som gjør at diskusjonen ofte starter med helt feil utgangspunkt. 

Mobilen er kun en liten del av alt det som måtte true i den digitale (og frustrerende) revolusjonen vi alle står midt oppi med begge beina. 

Både skole, lærere og foreldre må ta sitt digitale ansvar, men jeg tror det aller viktigste er at foreldre slutter å bidra i hylekoret og heller tar tilbake sin del av oppdrageren. Slipp skole og myndigheter fri fra ansvaret om den bevisste og trygge bruken av digitale verktøy som mobil, sosiale medier og spilling - ta heller eierskap over dette selv. 

Det er vi foreldre som må se muligheter, kontra problemer og forstå at det er barna våre som skal skape de nye arbeidsplassene i fremtiden, og det gjør de kun med ferdighetene de får gjennom bruken av digitale og teknologiske verktøy. 

Diskusjonen må handle om hvordan mobilen og andre verktøy skal integreres i livet på en god måte, de er nemlig kommet for å bli. 

- Elise

 Vil du lese mer om foreldrekurset vårt? Klikk på linken under 😀

http://www.tryggedigitaleforeldre.no/p/foreldrekurset

 

Jeg heter Elise Landa og jobber til daglig som rådgiver, kurs- og foredragsholder i digital kommunikasjon for bedrifter. I mange år har jeg også jobbet med barn og unge i barnehage, på SFO, i organisasjoner og på skoler. Både som assistent, revyinstruktør, frivillig og som kurs- og foredragsholder i skole, hos Folkeuniversitetet og NAV. Jeg etablerte foreldrekurset Trygge digitale foreldre som er et nettkurs og et foredrag/kurs tilpasset skole, lærere og foreldre våren 2017. Målet er å bidra til en bedre dialog og skape større forståelse mellom generasjoner i en ny hverdag preget av teknologi og store endringer i kommunikasjon mellom mennesker.  

Close

50% Complete

Two Step

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.