Nå kommer stories-funksjonen på LinkedIn også - er du klar?

Stående historiefortelling

 

Nå kommer stories-funksjonen på LinkedIn også - er du klar? 🤓
Nye kanaler med nye plasseringer krever at vi har nye formater på innholdet vårt.

Hva betyr det? - vi går fra liggende til stående.

Stående historiefortelling gir en unik nærhet og troverdighet til budskapet og menneskene som formidler.

Vi kaller det mobil- og selfie journalistikk 📲

De aller fleste pusher fortsatt ut sitt tradisjonelle innhold som de alltid har gjort. Bare at nå er TV, radio og avis erstattet av nye kanaler og nye plasseringer.

Men det er ikke bare det at vi har nye kanaler og nye plasseringene - du må også lage innholdet på NY måte.

Kommunikasjon i sosiale medier handler om å lytte og skape en interaksjon med drømmekunden.

De forventer å bli tatt på alvor. Tar du den lette veien ut, merker de det.

Husk! Fra liggende til stående 😉

Close

50% Complete

Two Step

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.